MAŁOŚREDNICOWY ODWIERT POLOTAŻOWY

NAJPIERW "PŁUCZKA" DOPIERO "UDAR"

Zabieg ten jest obowiązkowy w przypadku trudnych warunków geologicznych.

Tego typu wiercenie wykonuje się w celu sprawdzenia występowania warstwy wodonośnej, oraz jaka będzie przybliżona wydajność przyszłego ujęcia. Podczas pracy wykorzystuje się wiercenie obrotowe. Mała średnica odwiertu pozwala obniżyć koszty i przyśpieszyć postępy wiercenia. Kilka otworów próbnych (patrz małośrednicowy odwiert pilotażowy) pomoże wybrać najlepiej rokujące miejsce, a także potwierdzić wyniki badań geofizycznych. Unikamy w ten sposób suchego otworu, wykonanego metodą udarową i obniżamy koszty, które ponosi inwestor. Pozytywny odwiert próbny skutkuje przejściem do wiercenia docelowego - wielkośrednicowego.

W przypdku wiercenia studni, gdzie pokłady geologiczne są dobrze rozpoznane, istnieje mozliwość zaryzykowania i przejscia od razu do wiercenia "z grubej rury" - wielkośrednicowego.

Wiercenie studni Mszczonów 3 lata gwarancji na serwis i narawe.